Popular Posts

Saturday, 27 May 2017

salam penuh cinta 2017

BismillahhiRahmanirRahim..

Bertemu setelah sekian menyepi dri dunia blogger... MashaAllah tahun 2017 sampainya kita..
Ramadhan ya Marhaban

YA AYYUHAN NASU INNA KHALAQNAKUM MIN ZAKARINW WAUNTSA WAJAA'ALNAKUM SYUU'BANW WAQABAILA LI TAA'RAFUU , INNAAKRAMAKUM I'NDALLAHI ATQAKUM , INNALLAHA A'LIMUN KHABIR . ( Al- Hujuraat ayat 13 )

Bermaksud : Wahai seluruh ummat manusia , sesungguhnya kami ( Allah ) telah menciptakan kamu manusia dari kalangan kaum lelaki dan wanita dan kami jadikan kamu dari pelbagai bangsa dan pelbagai suku puak supaya kamu saling kenal mengenal .Sesungguhnya yang paling mulai di kalangan kamu adalah orang yang lebih taqwanya dikalangan kamu . Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendalam Pengetahuannya tentang kamu ..


No comments:

Post a Comment