Popular Posts

Wednesday, 4 April 2012

Ya Muslimahku


Coretan Muslimahku.....

Ya.....Muslimahku dengan senyuman yang cantik yang mengirimkan cinta dan mengutus kasih sayang bagi orang lain.

Ya ....Muslimahku dengan tutur kata baik anda yang dapat menjalin persahabatan yang dianjurkan syariat dan menghapuskan semua rasa dengki.

Ya.....Muslimahku dengan derma yang membahagiakan si miskin, menyenangkan orang fakir, mengenyangkan perut yang lapar.

Ya.....Muslimahku dengan kesediaanmu duduk bersama Al-Quran seraya membaca, merenungi dan mengamalkan sambil bertaubat dan beristighfar.

Ya.....Muslimahku dengan banyak berzikir , memohon ampun, rajin berdoa dan suka memperbaharui taubat .
Ya.....Muslimahku dengan mendidik anak-anakmu dengan agama, mengajarkan sunnah Nabi dan memberi petunjuk tentang apa-apa yang bermanfaat bagi mereka .

Ya.....Muslimahku dengan rasa malumu dan hijab (penutup aurat) yang diperintahkan Allah kerana hanya itulah cara untuk menjaga dan memelihara dirimu.

Ya....Muslimahku dengan berteman bersama wanita-wanita yang baik dari kalangan yang mempunyai rasa takut kepada Allah , menyukai pengamalan agama dan menghormati norma-norma etika.

Ya....Muslimahku dengan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, menyambung persaudaraan , menghormati tetangga dan menyantuni anak yatim.

Ya...Muslimahku untuk membaca sesuatu yang bermanfaat dengan menelaah buku yang menarik dan berfaedah , buku yang menyenangkan dan memberi tuntunan .

No comments:

Post a Comment